Creative

Creative Kommandon

/plots info - Information om tomten du är på
/plots claim - Gör en tomt din
/plots auto - Ger dig den närmsta lediga tomten
/plots merge - Sätter ihop 2-4 tomter
/plots home - Teleporterar dig till din tomt
/plot clear - Rensar din tomt
/plots delete - Tar bort din tomt
/plots list - Visar en lista över alla tomter
/plot set - Ändrar tomtens inställningar
/plot visit (namn) - Besök en annan spelares tomt
/plot chat - Aktiverar plottens chatt
/plot trust (namn) - Lägger till en spelare på din tomt
/plot untrust (namn) - Tar bort en spelare från din tomt
/plot kick (namn) - Sparkar en spelare från din tomt
/plot middle - Teleporterar dig till mitten av tomten
/plot deny - Gör så en spelare ej kan vara på din tomt
/plot undeny - Gör så en spelare kan vara på din tomt igen
/plot download - Ladda ned ditt bygge