NewCity

Ett fantastiskt spelläge som påminner om towny. Skillanden är att NewCity har fler funktioner som låter dig och dina vänner skapa städer i alla olika former. Begränsningar? Vad är det för något?

Den enda NewCity servern i hela världen!

NewCity Kommandon & Guides

/c new stad – Skapa en ny stad
/c new – insurance stad
/c join – namn Gå med i en stad
/c kick – resident Sparka ut en spelare från staden
/c ban – namn Banna en spelare från staden
/c unban – namn Unbanna en spelare från staden
/c leave – Lämna din aktuella stad
/c invite namn – Bjud in en spelare till staden
/c uninvite namn – Ta bort en spelares inbjudan till staden
/c – Se information om din aktuella stad
/c spawn (namn) – Kom till din aktuella stads spawn eller en annan stads spawn.
/c toggle public – Öppna upp staden åt vem som helst
/c toggle open – Gör så spelare kan komma till din stads spawn
/c toggle mobs – Aktivera/Avaktivera monster
/c toggle taxpercent – Byter mellan summa och procent skatt
/c set spawn – Skapa en spawn för din stad
/c set tax mängd (limit på 20% och 1000kr) – Ställ in skatten för staden
/c set ägare namn – Ställ in en ägare för staden
/c claim – Claimar mark till staden
/c claim outpost – Claimar en outpost till din aktuella stad
/c unclaim – Unclaimar stadens mark.
/c rank set spelare rank – Ger en spelare i staden en rank
/c rank remove spelare rank – Tar bort en spelare i stadens rank
/c ranks
/c paybail
/c main stad –
Ställ in din aktuella main stad.
/c main (kommer upp en gui) – Se din aktuella main stad.
/c bank – Se hur mycket pengar som finns i staden.
/c deposit – Lägg till pengar i stadskassan
/c withdraw – Ta ut pengar ur stadskassan
/c map
/c map enable/disable
/nc list –
Se en lista över samtliga städer
/c info – Se information om en annan stad
/nc version – Se information om pluginet
/res bestfirend add/remove namn – Lägg till en bästa kompis som kan bygga på dina tomter.
/res info namn
/res toggle invite –
Stänger av eller sätter på att kunna bli invitad
/plot create namn – Skapar en plot av din markering
/plot delete – Tar bort en plot
/plot friend add/remove namn – Lägger till en spelare som vän på en specifik plot
/plot forsale – Lägger ut en plot till salu
/plot notforsale –Tar bort en plot från salu
/plot toggle mobs
/plot toggle pvp –
(visas även på scoreboarden)
/plot rename – Döper om en plot
/plot buy – Köper ploten du står i
/plot set owner name – Lägger till en spelare som ägare för en plot
/plot remove owner – Tar bort en spelare som ägare för en plot
/mark toggle – Aktiverar markeringsläge
/mark expand vert – Expanderar plotten från toppen till botten av världen
/mark expand up – Expanderar plotten från markeringen till toppen av världen
/mark expand down – Expanderar plotten från markeringen till botten av världen
/mark reset – Tar bort en markering
Steg 1. Skriv /mark toggle för att aktivera markeringsläget, sen tar du fram en pinne.
Steg 2. Markera hörnen genom att högerklicka med pinnen på marken. Markerar du fel kan du vänsterklicka för att börja om från början.
Du måste markera minst 4 punkter/hörn.
Steg 3. Avsluta markeringen genom att högerklicka på första punkten igen och skriv /plot create namn för att skapa tomten.
Steg 3:1. Vill du förlänga plotten uppåt eller neråt kan du skriva /mark expand vert|up|down innan du skapar ploten.